Please wait...

VG Čistoća d.o.o.

UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca. Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima pravne ili fizičke osobe.Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti NN 17/2019 poslodavac je dužan osigurati mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Poslodavac je dužan općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe kao i na prikladan način, učiniti dostupnim akt svim osobama koje obavljaju poslove. Akt kojim je uređen postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti je INTERNI PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE koji je dostupan ovdje.

Poslodavac je imenovao povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja je zaposlenik poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti. Dokumenti

Naziv Opcije
Interni Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti _VG Čistoća.pdf cloud_download
Obrazac_4_Prijava nepravilnosti - obrazac.doc cloud_download

Prijava